RUNNLAGET
FOR NORDISK BYGGEVIRKSOMHET

Profesjonell byggevirksomhet krever profesjonelle byggematerialer. Den enkelte håndverker er avhengig av byggematerialer som er enkle å håndtere, slik at arbeidet kan gå raskt og effektivt, og det er ikke tid til å eksperimentere.

RAW er en serie av byggematerialer spesielt utviklet for å imøtekomme de spesifikke krav som stilles til nordisk byggevirksomhet når det gjelder holdbarhet, bærekraft, byggestil og kvalitet.

Hos RAW kjenner vi ikke bare det nordiske markedet ut og inn, vi vet også at det lokale klimaet spiller en avgjørende rolle når de riktige materialene skal velges. Derfor har alle RAW-byggematerialer blitt testet og godkjent av fagfolk, slik at håndverkeren kan være sikker på at kvaliteten og holdbarheten er helt på topp.

På denne måten viderefører vi en stolt tradisjon med solid håndverk og legger grunnlaget for nordisk byggevirksomhet.