Retningslinjer for personvern

STARK Sourcing A/S og STARK Group («STARK») eller («vi») prioriterer datasikkerhet og fortrolighet høyt. Disse retningslinjene for personvern gir deg informasjon om hvordan vi behandler informasjonen din når du besøker nettstedet vårt og foretar kjøp i nettbutikken vår, bruker mobilapplikasjonene våre og kommuniserer med oss via sosiale medier.

Det kan skje løpende endringer i disse retningslinjene for personvern. Avhengig av endringene kan vi også gi deg flere retningslinjer. Vi oppfordrer deg til å lese gjennom våre retningslinjer for personvern hver gang du bruker tjenestene våre for å holde deg oppdatert om vår informasjonspraksis og hvordan du kan hjelpe oss med å beskytte privatlivet ditt.

Behandlingsansvarlig og kontaktinformasjon

STARK Sourcing A/S

F. Richs vei 115

2000 Frederiksberg

CVR-nr. 55828415

Tlf.: +45 8934 3434

E-post: info@stark.dk

 

Innsamling, formål og rettslig grunnlag

INNSAMLING

FORMÅL

RETTSLIG GRUNNLAG

Når du opprettes som kunde hos STARK – enten gjennom vår nettside eller ved personlig kontakt med oss.

E-postadresse

Levering av direkte markedsføring via elektronisk post, jf. GDPR art. 6 par. 1 bokstav a hvis du registrerer deg for opprettelsen.

Kontaktinformasjon, kundeinformasjon og finansiell informasjon

Riktig levering av produkter og tjenester, jf. GDPR art. 6 par. 1 bokstav b. Riktig levering av kundeservice og støtte, jf. GDPR art. 6 par. 1 bokstav f.

Når du foretar kjøp på vår hjemmeside www.stark.dk

Kontakt- og kundeinformasjon
Kjøp og kjøpshistorikk hos STARK
Informasjon om mulig medlemskap

Riktig levering av produkter og tjenester, jf. GDPR art. 6 par. 1 bokstav b.

For å overholde ulike rapporteringsforpliktelser som STARK har etter dansk særlov, f.eks. i samsvar med bokføringsloven og skatteloven, jf. GDPR art. 6 par. 1 bokstav c.

Besøkte sider på www.stark.dk (turen på www.stark.dk)
IP-adresse
Geolokasjon
Enhet du bruker når du besøker nettstedet (mobil, iPad, datamaskin, etc.) Kjøp og kjøpshistorikk hos STARK
Informasjon om mulig medlemskap

Atferdsbasert markedsføring via direkte elektronisk post (hvis du har registrert deg for dette) eller via bannere og oppdateringer på sosiale medier og internett for øvrig, jf. GDPR art. Art. 6 par. 1 bokstav a.

Teknisk utvikling og brukerrelatert utvikling av www.stark.dk, jf. GDPR art. 6 par. 1 bokstav f.

Hvis du opprettes som SelvByg-medlem på vår hjemmeside

Informasjon du oppgir for registrering
Kjøp og kjøpshistorikk
Bruk av medlemskapet
Funksjoner som brukes

Riktig levering av produkter og tjenester, jf. GDPR art. 6 par. 1 bokstav b.

Atferdsbasert markedsføring via direkte elektronisk post (hvis du har registrert deg for dette) eller via bannere og oppdateringer på sosiale medier og internett for øvrig, jf. GDPR art. Art. 6 par. 1 bokstav a.

Teknisk utvikling og brukerrelatert utvikling av www.stark.dk, jf. GDPR art. 6 par. 1 bokstav f.

Hvis du oppretter en Prof Login

Informasjon du oppgir for opprettelse
Kjøp og kjøpshistorikk
Bruk av medlemskapet
Funksjoner som brukes

Riktig levering av produkter og tjenester, jf. GDPR art. 6 par. 1 bokstav b.

 

 

Atferdsbasert markedsføring via direkte elektronisk post (hvis du har registrert deg for dette) eller via bannere og oppdateringer på sosiale medier og internett for øvrig, jf. GDPR art. Art. 6 par. 1 bokstav a.

Teknisk utvikling og brukerrelatert utvikling av www.stark.dk, jf. GDPR art. 6 par. 1 bokstav f.

Hvis du opprettes i Stark klesbutikk

Informasjon du oppgir for opprettelse
Booking historikk
Funksjoner som brukes

Riktig levering av produkter og tjenester, jf. GDPR art. 6 par. 1 bokstav b.

Atferdsbasert markedsføring via direkte elektronisk post (hvis du har registrert deg for dette) eller via bannere og oppdateringer på sosiale medier og internett for øvrig, jf. GDPR art. Art. 6 par. 1 bokstav a.

Teknisk utvikling og brukerrelatert utvikling av www.stark.dk, jf. GDPR art. 6 par. 1 bokstav f.

Hvis du bruker vår STAK-app

Funksjoner som brukes
IP-adresse
Kjøps- og kjøpshistorikken din gjennom Stark-appen
Enhet du bruker for å få tilgang til Stark-appen (mobil, iPad, datamaskin osv.)

Riktig levering av produkter og tjenester, jf. GDPR art. 6 par. 1 bokstav b.

Atferdsbasert markedsføring via direkte elektronisk post (hvis du har registrert deg for dette) eller via bannere og oppdateringer på sosiale medier og internett for øvrig, jf. GDPR art. Art. 6 par. 1 bokstav a.

Teknisk utvikling og brukerrelatert utvikling av www.stark.dk, jf. GDPR art. 6 par. 1 bokstav f.

Når du samhandler med oss på sosiale medier (LinkedIn og Facebook)

Kundeservicerelatert kommunikasjon

Geolokasjon ved besøk Segmentering av profilinformasjonen Din samhandling med oss (hva du liker, hva du deler, hva du deltar i) Hva du skriver hvis du skriver til oss på sosiale medier

Atferdsmarkedsføring via bannere og oppdateringer på sosiale medier og internett for øvrig, jf. GDPR art. Art. 6 par. 1 bokstav a.

Hvis du skriver til oss i kundeservicerelatert kommunikasjon, vil vi behandle navnet ditt og, hvis aktuelt, kjøpsinformasjonen din, se ovenfor.

Riktig levering av produkter og tjenester, jf. GDPR art. 6 par. 1 bokstav b.

Når du deltar i konkurranser og andre salgsfremmende tiltak

Kontaktinformasjon

Segmentering av profilinformasjonen din hvis deltakelsen din skjer via sosiale medier

Korrekt håndtering av konkurransen i henhold til dansk særlov om å avholde konkurranser, jf. GDPR art. 6 par. 1 bokstav c

Korrekt håndtering av konkurransen for øvrig, jf. GDPR art. 6 par. 1 bokstav f

Håndtering av kunderelasjon, jf. GDPR art. 6 par. 1 bokstav f

Kontakt om nødvendig for fremtidige samhandling, jf. GDPR art. 6 par. 1 bokstav f

Når du bruker vår kundeservice, sender oss e-post osv.

Dine kontaktopplysninger

Innholdet i meldingen

Riktig levering av produkter og tjenester, jf. GDPR art. 6 par. 1 bokstav b.

Når du godtar våre informasjonskapsler

Når du beveger deg rundt på nettstedet vårt, samles det via informasjonskapsler i enkelte tilfeller inn generelle personopplysninger i form av et unikt ID-nummer, IP-adresse, geografisk plassering, hvilke sider du besøker, teknisk informasjon og informasjon om din atferd.

For denne behandlingen av personopplysningene dine er vi behandlingsansvarlig. Behandlingen av personopplysninger i forhold til statistikk- og funksjonskapsler skjer som et resultat av vår legitime interesse i å gi deg best mulig opplevelse og tjenester, jf. GDPR artikkel 6 par. 1 bokstav f. Behandlingen av personopplysninger i forbindelse med markedsføringskapsler, inkludert på grunnlag av dine preferanser, skjer på bakgrunn av ditt samtykke som er gitt på forhånd, jf. GDPR artikkel 6 par. 1 bokstav a.
I tillegg innhenter vi alltid tillatelse (samtykke til bruk av informasjonskapsler) etter opplysning om at vi bruker informasjonskapsler før vi samler inn data og personopplysninger. Din forhåndsgodkjenning er derfor også forutsetningen for innsamling av personopplysninger gjennom informasjonskapsler.

 

Mottakere eller kategorier av mottakere

For å oppfylle de ovennevnte formålene kan vi generelt gi tredjeparter (databehandlere) tilgang til dine personopplysninger som, basert på et kontraktsforhold med STARK, leverer relevante tjenester:

Bransje og sektor

  • Kommunikasjon og markedsrelatert behandling
  • Hosting, utvikling og støtte for IT-drift
  • Konserntilknyttede selskaper for drift og forretningsutvikling internt i STARK


Under visse omstendigheter kan det være nødvendig å utlevere personopplysningene dine til uavhengige behandlingsansvarlige:

Bransje og sektor

  • Offentlige myndigheter (f.eks. skattemyndigheter, domstoler, tilsynsmyndigheter og politi)
  • Revisorer
  • Advokatfirmaer

Hvis personopplysningene dine overføres til databehandlere eller behandlingsansvarlige i land utenfor EU/EØS som ikke har tilstrekkelig beskyttelsesnivå, vil slik overføring være basert på EU-kommisjonens standardkontrakter. Kopi kan fås ved henvendelse til STARK.

 

Sletting

Vi sletter personopplysningene dine når vi ikke lenger trenger å behandle dem for å oppfylle ett eller flere av formålene som er nevnt ovenfor.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan oppbevaringsperiodene våre fastsettes, og når vi konkret sletter informasjonen din, kan du se retningslinjene for sletting.

Informasjonen kan imidlertid behandles og oppbevares lenger i anonymisert form.

Dine rettigheter

Du har til enhver tid rett til å få innsikt i informasjonen vi behandler om deg, men med visse lovfestede unntak.

Du har også rett til å protestere mot innsamling og videre behandling av dine personopplysninger, inkludert mot profilering/automatiske beslutninger.

Du har også rett til å få korrigert, slettet eller blokkert din personlige informasjon i samsvar med reglene for dette.

I tillegg har du rett til å få utlevert opplysninger om deg selv som du har gitt oss, og til å få disse opplysningene overført til en annen behandlingsansvarlig (dataportabilitet).

Hvis du ønsker å bruke dine rettigheter, kontakt oss på +45 8934 3434

Eller på e-postadressen: dataprotection@starkgroup.dk

 

Tilbakekalling av samtykke

Du kan når som helst tilbakekalle alle samtykker du måtte ha gitt. Hvis du ønsker å tilbakekalle ditt samtykke, kan du kontakte oss på 89343434, så vil vi behandle forespørselen din. Hvis du har samtykket i at vi kan sende deg markedsføring via e-post, vil du kunne tilbakekalle dette samtykket via en lenke i e-postene vi sender til deg.

 

Klageadgang

Hvis du ønsker å klage på behandlingen av dine personopplysninger, kontakt oss på +45 8934 3434.

Vi anbefaler at du kontakter Datatilsynet hvis du er misfornøyd med vår håndtering av klagen din. Kontaktinformasjon for Datatilsynet finner du her: https://www.datatilsynet.dk/kontakt/

Borgergade 28, 5., 1300 København K, Tlf. +45 3319 3200